Casanova Tour - Voiceover - Frano Novljan
Casanova Tour - Voiceover
Casanova Tour - Voiceover

Režija video reklame i voiceover interpretativne šetnje s Giacomom Casanovom Istra Inspirita - kulturno doživljajnog projekta. Projekt je nastao u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Vrsar i N.O. Production.

Link youtube.com/casanova.tour

FRANO NOVLJAN
+385-95-969-0200
ZAGREB, Hrvatska

POŠALJI MI PORUKU